hasan.kazemi9494 on Instagram

H.S.E …student

Health.safety.environment Occupational health student umsha

Similar users

Report inappropriate content

ریشه که داشته باشی به لبه پرتگاه میایی اما سقوط نمیکنی.. ریشه شعور،تربیت،شخصیت،وانسانیت وشرف واقعی یک انسان است و ربطی به پول وتحصیلات ندارد at Hamedan University of Medical Sciences

12

بهترین سیزده بدر سال

1

درختی نیست که از بادها نلرزد و آدمی نیست که در زندگی شکست نخورده باشد.ولی فقط ریشه دارها میمانند

21

خودم در گذر زمان 18سال پیش

31
19

اگر تمام شب را در حسرت از دست دادن خورشید سر کنی لذت دیدن ستارها را هم از دست میدهی! at خرم اباد - khorramabad

11

وقتی حرف از قدیما میشه میگن خیلی سرد بود ولی من هرچی فکر میکنم چیزی جز گرمای دل ها یادم نمیاد

10

هرگز تسلیم نشو سرباز پیاده شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد وزیر میشود at غار علی صدر همدان

9

مفهوم این چی میشه at Ganjnameh Hamedan - گنج نامه همدان

4

کی این بازی رو یادشه at Ganjnameh Hamedan - گنج نامه همدان

3

فالو یادت نره at همدان ايران

1

رقص دو پا لری .در سوئد at همدان ايران

10

خواهر زاده عزیزم کیان ایرانی

13
10
8

نمره بدید

16
53
4