💠Sumire💠902163❤Boruto❤❤❤❤❤

8 days ago

Boruto:Naruto next generation 
New episode 36
#borutonarutonextgenerations #mitsuki #boruto #saradauchiha #sumirekakei

Boruto:Naruto next generation New episode 36 #borutonarutonextgenerations #mitsuki #boruto #saradauchiha #sumirekakei

1 Comments

sasuki_boruto

sasuki_boruto

follow

8 days ago

230 Likes

 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username
 • username