کاشی و سرامیک فردا

24 days ago

2 Comments

mr_alireza_jf

mr_alireza_jf

مناسب دور کفشور نیست ، یا باید از شیببندی مناسب چشم پوشی کنید یا با شیب مناسب زیبایی این کار کاملا از بین میرود

24 days ago

476 Likes