کاشی سرامیک فردا

3 months ago

2 Comments

mr_alireza_jf

mr_alireza_jf

مناسب دور کفشور نیست ، یا باید از شیببندی مناسب چشم پوشی کنید یا با شیب مناسب زیبایی این کار کاملا از بین میرود

3 months ago

494 Likes