مجله صبحِ كرج

5 months ago

.
😍عجب منظره ای
بی نظیره و جای هممون خالی🙈😍😍❤️
طالقان روستای خوزنان .
.
.
.
.
.
@sobhe.karaj 
@sobhe.karaj
.
.
.
.
.
.
.
.
📷 : @msara4727 .
#البرز #کرج #تهران #ایران #رود #رودخانه #طالقان #خوزنان #طبیعت