#ભૂરો અમારો ગુજરાતી

8 days ago

🤣🤣🤣🤣 . . . . . . . . #repost DM for credit... #ha_maru_gujarat_ha #school #student #funnymemes #surat #gujarati #gujarat #ahmedabad #ahmedabadi #bhuro_amaro_gujarati #enjoy #surati #ahmedabad_instagram2 #vadodra #rajkot_diaries #patan #palanpur #junagadh #gujjumemes #gujjucomedy #gujjuthings #india #memesdaily . . . 🇮🇳🇮🇳જય હિન્દ🇮🇳🇮🇳 . . . (મારે કોઈ જાતી ,જ્ઞાતી , કે સમાજ સાથે લેવા દેવા નથી કોઈ ના દિલ ને કે ઈચ્છા ને ઠેસ પહોંચાડવાના ઈરાદાથી આ પોસ્ટ બનાવતી નથી આ તો માત્ર ને માત્ર મફત ના મનોરંજન માટે બનાવવા મા આવે છે જો કોઈ ની લાગણી દુભાય અથવા તો ઠેસ પહોંચે તો તે માત્ર ને માત્ર સંજોગો વસાત થયેલી ઘટના છે)

28 Comments

strengarpaythan

8 days ago

___iamnilesh

___iamnilesh

Ending dialogue superb👌🔥

7 days ago

mr_mer_1993

mr_mer_1993

😀😀

7 days ago

sunil_parajapati46

sunil_parajapati46

👌👌👌👌

8 days ago

chenge_it

chenge_it

😂😂😂😂😂😂

7 days ago

status_lover_1314

7 days ago

mr.hendsomeo4u

mr.hendsomeo4u

E sab banata kon h

5 days ago

amitparmar9104

7 days ago

dcchavda22018

dcchavda22018

Waah 🤣😂😂😂😂😂

6 days ago

toffani_gujju

toffani_gujju

🤣🤣🤣

4 days ago

rangilo_gujju_1436

rangilo_gujju_1436

Jabru ho baki....😊

8 days ago

jemsnaidu007

jemsnaidu007

😂 😂

8 days ago

ll._miss_sangani_.ll

ll._miss_sangani_.ll

😂😂😂😂😂😂😂😂😂

8 days ago

jagu_paramar

jagu_paramar

😂😂

8 days ago

hdl_sunil

hdl_sunil

😂😂😂👌👌👍

8 days ago

strengarpaythan

8 days ago

rangilo_gujju_1436

rangilo_gujju_1436

Eni mane. ....😂😂😂

8 days ago

cric_jack

cric_jack

Jabarjast

8 days ago

s_a_h_e_b_1

s_a_h_e_b_1

Bhai jordar

8 days ago

allways_sweet_girl

8 days ago

4,501 Likes