༺꧁💞મોગલ માં ની લાડકી💞꧂༻

10 days ago

Many many happy returns of the day happy birthday to you maa 😘😘😍🍰🍫 😍મોજે મોગલ સંગે ખોડલ🙏 👉 માન/મર્યાદા અને મોભો🙏 🙏જય માં મોગલ 🙏 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #gujarat #gujartidude #gujarati #gujju #mogalwala #bhavnagar #tollywood #gujrati #mehsana #valsad #bharuch #rajkotian #porbandar #garvigujarat #gadhavi #girsomnath #kathiyomadi #gujjurocks #pakkogujarati #charan #mogal #bollywood #rajput #g #aaimogal #gujjugrandfather #gujju_chu_ #mogalmaadi #mogal_maa_ni_ladki ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖!

36 Comments

mogal_6oru_555

mogal_6oru_555

Jay aai ma MoGaL 🙏🙏

10 days ago

rajput_indrajit_8116

rajput_indrajit_8116

happy birthday maa mogalmaa

10 days ago

gunjanpatel0007

gunjanpatel0007

Jay maa mogal

10 days ago

ranksmit24398

ranksmit24398

Jay mogal maa

10 days ago

rk_photography_gj_12

rk_photography_gj_12

Jay mogal 🙏

10 days ago

harish_rabari_official

harish_rabari_official

Jay ho maa mogal

10 days ago

mogalraj_333

mogalraj_333

Jai maa mogal khodal

10 days ago

mogalraj_333

mogalraj_333

😍😍😍😍😍🚩🚩🚩🚩🚩🚩

10 days ago

maa_mogal_97

maa_mogal_97

માં મોગલ ને જન્મદિવસ ની હાર્દિક શુભકામના 🙏🏻🚩🙏🏻🚩

10 days ago

bhavik__chavda_555

bhavik__chavda_555

Jay maa mogal 🙏 🙏

10 days ago

goti_kasodariya_333

goti_kasodariya_333

Jay Maa mogal

10 days ago

goti_kasodariya_333

goti_kasodariya_333

Jay Maa khodal

10 days ago

goti_kasodariya_333

goti_kasodariya_333

🙏🙏🙏🙏🙏

10 days ago

jadeja_bhagirathsinh_dhrol

jadeja_bhagirathsinh_dhrol

Jay maa mogal 🙏

10 days ago

ravi_desai_09

ravi_desai_09

Jay Maa Mogal Maa 🙏

9 days ago

mohit_rajgor6901

mohit_rajgor6901

Jay Mogal 🙏🙏 Jay Sonal I 🙏 Jay Mataji 🙏🙏 Jay jugivara Dada 🙏

9 days ago

mohit_rajgor6901

mohit_rajgor6901

🚩🚩🚩🚩

9 days ago

mohit_rajgor6901

mohit_rajgor6901

👑👑👑

9 days ago

ashok.ahir.1276

ashok.ahir.1276

Maa🙏🙏

9 days ago

kishalo__kanbi_03

kishalo__kanbi_03

Happy birthday 🥳 ❤️

9 days ago

266 Likes