พื้นที่ทดลอง

2 months ago

กับการถ่ายฟิล์มม้วนแรก ก็ไม่แย่เท่าไหร่ 😅 
#yashicaelectro35gsn #miwmail #ฟิล์มม้วนแรก #analogfilm #analogcamera

กับการถ่ายฟิล์มม้วนแรก ก็ไม่แย่เท่าไหร่ 😅 #yashicaelectro35gsn #miwmail #ฟิล์มม้วนแรก #analogfilm #analogcamera