T h a n h .

26 days ago

TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN SỨC ĐỂ LẠI THẤT TÌNH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA….
Tôi không muốn phải chia tay lần nữa, tôi muốn tìm một người lúc nào cũng ở cạnh nhau, không cần họ phải hoàn mỹ, tôi chỉ hy vọng, chúng ta có thể mãi mãi không xa rời. Tôi muốn nói về một câu chuyện tình chẳng bao giờ có chia tay. Tôi không bao giờ…muốn phải chia tay một lần nào nữa.
#navtquotes 
#deepquotes #deeplove #quotevn #quotestonghop #hienquotes #trichdanhay #trichdanviet #trichdanphimhay #suutamquotes #khotamsu #khoquotes

TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN SỨC ĐỂ LẠI THẤT TÌNH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA…. Tôi không muốn phải chia tay lần nữa, tôi muốn tìm một người lúc nào cũng ở cạnh nhau, không cần họ phải hoàn mỹ, tôi chỉ hy vọng, chúng ta có thể mãi mãi không xa rời. Tôi muốn nói về một câu chuyện tình chẳng bao giờ có chia tay. Tôi không bao giờ…muốn phải chia tay một lần nào nữa. #navtquotes #deepquotes #deeplove #quotevn #quotestonghop #hienquotes #trichdanhay #trichdanviet #trichdanphimhay #suutamquotes #khotamsu #khoquotes