ROCKY (Max)

23 days ago

Sleepy🥱💕 #dogs #cold #love #mine #dogsofinstagram #dogoftheday #sleepy #lovelovelove #mydog #mydogiscutest #norway #sognogfjordane

Sleepy🥱💕 #dogs #cold #love #mine #dogsofinstagram #dogoftheday #sleepy #lovelovelove #mydog #mydogiscutest #norway #sognogfjordane