Dubai, United Arab Emirates Photos on Instagram

Dubai - Places nearby

Report inappropriate content

@abelardo

ETIQUETA A LOS SIFRINISH🙅🏻‍♂️✈️ Ft. @isra #sifrinish

176
@unpuwanart

รูปสุดท้ายละครับ แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ Wifiดี๊ดีพุ่งปรี๊ดๆ ตกสำรวจไปรูปนึง. ตามสัญญาสวัสดีคุณตาโชแปง อัจฉริยะทางดนตรีชาวโปแลนด์กันสิจ๊ะเด็กๆ. อนุสาวรีย์ใหญ่สะใจ มีสวนสวยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมเรื่องราว เก้าอี้หินอ่อนในสวนทุกตัวสลักแผนที่ ที่ที่โชแปงเคยใช้ในการแต่งเพลงด้วยทองเหลือง และมีปุ่มกดระบบสัมผัสที่เมื่อแตะไปจะมีเสียงเปียโนของโชแปงบรรเลง เก้าอี้ละเพลงๆเรียงไป ไม่มีตัวไหนเสียเลยสักตัวเดียว. อั๋นก็บ้าตามจับผิดไปทุกตัวๆ ชื่นชมทั้งคนคิด คนทำ คนใช้ และคนดูแลรักษา.... ประเทศจะพัฒนาต้องเริ่มต้นที่คนจริงๆ เลือกชายภูสิครับทุกคน จริงจัง ตั้งใจ รสนิยมวิไล ทวีมีชัยชโย.... #greenwave1065 #หนีเมียมาเที่ยวโปแลนด์ โปรดอภัยหัวกบาลหลังโดนฝนถล่มใส่และหนังหน้าสดของทางเราด้วยเทอญ

5
@mj_ek

✨After completing 30min gym session for the #dubaifitnesschallenge with my colleague and homie @vynznt we had this beauty at @_thesumofus_ 😍NEW VLOG for YOU guys is in the making it's gonna be some random things and a GRWM 💄✨ love you guys so much 😭💕 #nofilter #justkidding😂 #emiratescabincrew #thesumofus #dubai30x30 #srcticket #ohyeah

42
@spark_sports

You gotta comment who you got... 😂 this is gold 🐐 (@nbamemesgoat2)

307
@strong.as.fulat

WORK! 🔥 Arms and shoulders on the agenda today 💪🏼 Compounds, isolation work using dumbbells and cables, few supersets and just about enough variations to make this workout one I would go back to for the pump it left me with. 💯✊ 🔋@sportercom🔋 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ WORK HARD, lift big, eat bigger 😄👊

86
@selma_benomar_caftan

22
@theislandwild

“Love her but leave her Wild!” ⚡️🔥 • 👩🏻 @_sabrynette_ 👙 @faeswim

43
@timecaferamee

Sunday Night. Quiz Winners. Join Time's Quiz every Sunday with Andy Bush and win lots of prizes. #winners #quiz #night #fun

0
@mohamd55agjg

0
@thepiercetwins

Mummy can’t keep real flowers alive so she gets fake #slightlyconcerned 🤔

1
@o.n.t_0880

#cinematime📽🎞🍿 #snapchatqueens🐱🐹🦊🐷🐼🐯🦁🐸😂

0
@luqman5305

Dubai Palm jumeirah

0
@luqman5305

1
@luqman5305

0
@sia.star

🍀Сила мысли🍀 💫Вы когда-нибудь замечали, как подумаете о чем-то желаемом, и через время ваша мечта сбывается, хотя вы уже и забыли, отвлеклись от нее? Такое часто случается. Но это не чудо и не случайность! Это именно то, что называют исполнением желаний силой мысли.💫 🔥Однажды, пожелав чего-либо очень сильно, с энтузиазмом и всей душой, вы запускаете бешеный импульс, который «работает» на то, чтобы ваша мечта сбылась.🔥 ☘️Конечно, не стоит рассчитывать, что ваши желания исполнятся сами по себе. Чтобы добиться успеха, нужно действовать, чтобы ваша мечта исполнилась, нужно не просто лежать и думать о ней, но и предпринимать шаги к ее реализации. ☘️ ✨Тогда ваши мысли и ваша энергия вкладываема в достижения целей, окупится, возможно, даже раньше — когда вы еще и не ожидали.  Но прежде представьте осуществление вашей мечты, подумайте, действительно ли это то, чего вы хотите..✨ 🍀The power of thought🍀 💫Have you ever noticed how to think about something desired, and in time your dream comes true, although you already have forgotten, distracted from it? This often happens. But this is not a miracle or an accident! This is exactly what is called the fulfillment of desires by the power of thought.💫 🔥Once, wishing something very strongly, enthusiastically and wholeheartedly, you launch a wild impulse that "works" to make your dream come true.🔥 ☘️Of course, do not expect that your wishes will be fulfilled by themselves. To succeed, you need to act to make your dream come true, you need not just lie and think about it, but also take steps to implement it.☘️ ✨Then your thoughts and your energy are invested in achieving the goals, will pay off, perhaps even earlier - when you still did not expect. But first imagine the realization of your dream, think, is this really what you want ..✨ #wishes #thougts #secretofhappiness #mylife

0
@mizinhamendonca

Night in Dubai.. ✨✨✨ #emirates #dubai #dubaimarina #lightnight

0