Mahabudha temple Photos on Instagram

Mahabuddha, Okubahal Lalitpur, Nepal - Places nearby

Report inappropriate content

@angela.phuongtrinh

Sinh mệnh con người quá ngắn so với bao nhiêu âu lo và trăn trở cho cuộc sống này, sự tử tế là điều mà chúng ta phải học hoài học mãi, sự tử tế chỉ hiện diện khi con người biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tránh làm tổn thương một ai để không phải chạnh lòng. Dù đường đời và đường đạo của chúng tôi, chúng ta còn dài ở phía trước, nhưng Trinh tin rằng ở đâu có tử tế, ở đó có niềm an lạc!

81
@leeja_mona

Just make sure to Love Life 💛 pc:@pragya_khatreey

11
@tm.nishaa

"ARE YOU FREE TOMORROW?" "NO. I'M? EXPENSIVE."

20