Art_Chitexture_ Photos on Instagram

See related and similar tags

@iammaycat 3
@iammaycat 1
@architecture_hunterz

نیوزیلند، سرزمین افسانه ای هابیت ها | ورق بزنید -- 📸: -- یک سفر دو ساعته به جنوب نیوزیلند از میان تپه‌های مواج و سرسبز، به شهر کوچک ماتاماتا می‌انجامد. سالیانه هزاران گردشگر به این شهر سفر می‌کنند. ماتاماتا میزبان هابیتون است که فیلم‌های فانتزی محبوب ارباب حلقه‌ها و هابیت در این محل فیلم‌برداری شده‌اند. توریست‌ها در مقابل خانه‌ی هابیت‌ها ژست‌هایی مشابه فیلم می‌گیرند و در همان حال راهنمای تور از نحوه‌ی ساختن این ست فیلم‌برداری پرده بر می‌دارد. در این محل برای لحظاتی می‌توان به افسانه‌ها و جادوگرها ایمان پیدا کرد. Credit: @kdkuiper @archzone #archidaily #architectonicsworld #artchitecture

6
@macerocircus

Frankfurt am Main // Germany⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #frankfurt #ffm #frankfurtammain #igersfrankfurt #dasechtefrankfurt #dusgiganten

3
@macerocircus

Frankfurt am Main // Germany⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #frankfurt #ffm #frankfurtammain #igersfrankfurt #dasechtefrankfurt #dusgiganten

5
@macerocircus

Frankfurt am Main // Germany⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #frankfurt #ffm #frankfurtammain #igersfrankfurt #dasechtefrankfurt #dusgiganten

4
@macerocircus

Frankfurt am Main // Germany⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #frankfurt #ffm #frankfurtammain #igersfrankfurt #dasechtefrankfurt #dusgiganten

3
@macerocircus

Frankfurt am Main // Germany⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #frankfurt #ffm #frankfurtammain #igersfrankfurt #dasechtefrankfurt #dusgiganten

5
@macerocircus

Frankfurt am Main // Germany⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #frankfurt #ffm #frankfurtammain #igersfrankfurt #dasechtefrankfurt #dusgiganten

4
@macerocircus

Frankfurt am Main // Germany⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #frankfurt #ffm #frankfurtammain #igersfrankfurt #dasechtefrankfurt #dusgiganten

4
@macerocircus

Frankfurt am Main // Germany⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #frankfurt #ffm #frankfurtammain #igersfrankfurt #dasechtefrankfurt #dusgiganten

2
@macerocircus

Frankfurt am Main // Germany⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ #frankfurt #ffm #frankfurtammain #igersfrankfurt #dasechtefrankfurt #dusgiganten

4
Next »