Hampirsamamaknaberbeza Photos on Instagram

See related and similar tags

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf ketiga sahaja. Namun, walaupun mempunyai bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf dan sebutan. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! . #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf dan baris kedua sahaja. Namun, walaupun mempunyai bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf dan sebutan. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf kedua sahaja. Namun, walaupun mempunyai bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf dan sebutan. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf kedua sahaja. Namun, walaupun mempunyai bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf dan sebutan. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf ketiga sahaja. Namun, walaupun mempunyai bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf ketiga sahaja. Namun, walaupun mempunyai bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf dan sebutan. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! . #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada baris dan huruf kedua sahaja. Namun, walaupun mempunyai bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf pertama sahaja. Namun, walaupun mempunyai bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! . #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf kedua & ketiga. Namun, walaupun mempunyai bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf pertama sahaja. Namun, walaupun mempunyai baris yang sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada baris pertama sahaja. Namun, walaupun mempunyai ejaan yang sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan baris. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada baris kedua sahaja. Namun, walaupun mempunyai ejaan yang sama dan bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan baris. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada baris keempat sahaja. Namun, walaupun mempunyai ejaan yang sama dan bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan baris. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf ketiga sahaja. Namun, walaupun mempunyai baris yang sama dan bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf pertama sahaja. Namun, walaupun mempunyai baris yang sama dan bunyi yang hampir sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan huruf. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! . #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada keseluruhan baris. Namun, walaupun mempunyai ejaan yang sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan baris. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada baris huruf pertama sahaja. Namun, walaupun mempunyai ejaan yang sama, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika tersalah meletakkan baris. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf kedua sahaja dengan penambahan huruf alif. Namun, walaupun bunyinya hampir sama bila disebut, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika salah cara sebutannya. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf ketiga sahaja. Namun, walaupun bunyinya hampir sama bila disebut, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika salah cara sebutannya. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

1

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf pertama dan baris kedua sahaja. Namun, walaupun bunyinya hampir sama bila disebut, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika salah cara sebutannya. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Berbeza pada huruf pertama sahaja. Namun, walaupun bunyinya hampir sama bila disebut, akan membawa maksud yang sangat berbeza jika salah cara sebutannya. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! #HampirSamaMaknaBerbeza #nampaksamatapibukandia #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #BahasaArabBahasaMudah #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat #araba #bahasaarab #belajarbahasa #belajarbahasarabonline #belajarbahasaarabmudah #mudah #faham #ilmu #ilmuagama #posterdesign #poster #arabmelayu #igers #igersmalaysia #studygram #study

0

KOSAKATA BAHASA ARAB مفرد : Satu مثنى : Dua جمع : Banyak (3 atau lebih) Berikut adalah contoh ayat : 1. تَاجٌ فَوقَ الرّأْسِ. Mahkota atas kepala. 2. تَاجَانِ عَلَى المَكْتَبِ. Dua mahkota di atas meja. 3. أَتْوَاجٌ فِي القَصْرِ. Mahkota-mahkota dalam istana. Nak posting yang lebih menarik daripada kami? Nantikan yaa! 😉 #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat

0

KOSAKATA BAHASA ARAB مفرد : Satu مثنى : Dua جمع : Banyak (3 atau lebih) Berikut adalah contoh ayat : 1. هذا الباب. Ini pintu. 2. هذان البابان/هذين البابين. Ini dua pintu. 3. هذه الأبواب. Ini adalah pintu-pintu. Nak posting yang lebih menarik daripada kami? Nantikan yaa! 😉 #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Agak bahaya ya jika kita tersilap menggunakan perkataan. Kononnya hendak ber-pickup line tapi tersalah guna. Sebenarnya nak guna.. أنت في قلبي Kamu di hatiku. Tetapi tersilap guna كلبي Maka jadilah ia.. Kamu pada anjingku. Wahh.. mahunya bergaduh besar tu. 😂 Maka berhati-hati lah menggunakan perkataan ini. #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

2

KOSAKATA BAHASA ARAB مفرد : Satu مثنى : Dua جمع : Banyak (3 atau lebih) Berikut adalah contoh ayat : 1. هذا الأرنب. Ini seekor arnab. 2. هذان الأرنبان. Ini dua ekor arnab. 3. هذه الأرانب. Ini adalah arnab-arnab. Nak posting yang lebih menarik daripada kami? Nantikan yaa! 😉 #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia #ProgramBahasaArabABRAZ #SantaiTapiDapat

1

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . Baris pada huruf depan sahaja berbeza membawa makna yang jauh berbeza. . Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! 😁 ____________________________ Credit to : @m.amirulyaacob #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . Berbeza pada baris huruf kedua sahaja. Namun harus diingat! Walau berbeza baris yang kecil itu, berubah maknanya. Perubahan makna yang sangat ketara walaupun bunyinya hampir sama. Misalnya bila muazzin tersalah sebut : حي على الفلّاح! Maksudnya "Marilah menuju petani" Kan dah lari maksud tu.. 😅 Bahaya kan walau tersalah sedikit? Unik betullah Bahasa Arab ni. Hanya disebabkan berbeza baris sahaja boleh menghasilkan makna perkataan yang lain. Nak sharing yang lebih menarik? Teruskan bersama kami! 😁 Credit to : @m.amirulyaacob #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . Berbeza pada baris di akhir perkataan sahaja membawa makna yang berbeza. غارَ ؛ نزل في الأرض Tenggelam ; terjerlus Contoh ayat : غارتِ البُيُوتُ فِي الأَرْضِ بِسَبَبِ الزِلْزَالِ. Rumah-rumah itu tenggelam ke dalam tanah akibat gempa bumi . . غارٌ ؛ كَهْفٌ Gua Contoh ayat : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَعَبُّدُ فِي غَارِ حِرَاءِ. Rasulullah beribadah di Gua Hira'. . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

1

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . Berbeza pada baris di akhir perkataan sahaja membawa makna yang berbeza. ١) غارَ ؛ نزل في الأرض Tenggelam ; terjerlus Contoh ayat : غارتِ البُيُوتُ فِي الأَرْضِ بِسَبَبِ الزِلْزَالِ. Rumah-rumah itu tenggelam ke dalam tanah akibat gempa bumi . . ٢) غارٌ ؛ كَهْفٌ Gua Contoh ayat : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَعَبُّدُ فِي غَارِ حِرَاءِ. Rasulullah beribadah di Gua Hira'. . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . Berbeza pada huruf di depan sahaja membawa makna yang sangat jauh. . . Sumber : @m.amirulyaacob . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . Hanya berbeza pada baris hadapan di huruf pertama sahaja. Walau salah satu saja baris, larilah maksud. Sumber : @m.amirulyaacob . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . Wangian adalah sesuatu yang baik bauannya. Maka ia juga membawa kepada sesuatu yang baik iaitu dari segi bau. Tetapi berbeza pada barisnya. طِيبٌ Adalah kata nama. طَيِّبٌ Adalah kata sifat. . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . . ضرب Juga membawa maksud darab . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . . Sedekah adalah perbuatan BAIK. Sahabat termasuk dalam kategori kawan yang BAIK/rapat. . Kawan/Teman : زميل/رفيق . Kawan boleh jadi baru kenal hari ni,dipanggil kawan. Tak berapa rapat pun masih dipanggil kawan. Sedangkan صديق diambil daripada perkataan صِدْقٌ iaitu benar dan baik. Maka sahabat sesuai dipanggil untuk yang berkawan baik dan tulus ikhlas. . Unik kan Bahasa Arab? Nak perkataan baru lagi? Teruskan bersama kami! 😎 . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? 👇👇👇 . . Nampak sama tapi bukan dia kan? Haa.. berbeza pada tambahan huruf ا serta baris pada huruf ر sahaja.. . Kalau tersilap guna perkataan شر dengan شار, nanti ayatnya jadi macam ni.. . Penjahat itu sedang menjual hotdog. Penjual itu sedang mencuri wang. . Habislah.. 😂 . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

1

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? . Berbeza hanya pada huruf hadapan sahaja. Tetapi kedua-duanya membawa makna yang baik-baik. . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? . ربيع (فصل الربيع) : Musim bunga طقس الربيع جميل. Cuaca musim bunga indah. . . رُبْعُ/رُبُعٌ : Satu per empat/Suku الآن الساعة الواحدة والربع. Waktu sekarang pukul satu suku. . . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab #binaayatmudah #binaayat #hampirsama #nampaksamatapitakserupa #igers #igersmalaysia

1

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? . Lain ya. Hati-hati dalam meletakkan baris dan menyebut. Nanti lari makna.. . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #jombelajar #belajarbahasaarab

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? . Ali pusing di bulatan banyak kali dan akhirnya dia pening. 😂 . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic #lawak #lawakkeder #pening #pusing #sesat #jombelajar #belajarbahasaarab

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Silap satu baris,rosak makna. Nanti tertukar jadi... Saya berkawan dengan cuka. Saya makan kawan. Hehehe. . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab #nampaksamatapibukandia #arab #arabic

1

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Beza hanya pada baris. Hati-hati 😁 . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? جمال : kata terbitan جمل : kata nama . Nampak sama tapi bukan dia. Jangan tertukar pula ya. Nak cakap perempuan itu cantik tapi tersilap cakap perempuan itu unta. Tak cukup tanah lari nanti. Herherherr.. . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? Tha dan Sa. . #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab

0

BUNYI HAMPIR SAMA TAPI MAKNA BERBEZA? تأليف : Sebenarnya membawa dua maksud iaitu susunan/karangan. #HampirSamaMaknaBerbeza #BelajarBahasaArab

0