Lund Photos on Instagram

See related and similar tags

0

0

0

I sjätte luckan i "Julkalender med sensorer" hittar vi mätning av luftkvalitet i höjd med tak och skorstenar. I Lund utförs mätningar på Trollebergsvägen samt mellan Grand Hotell och Spyken. Varje timme uppdateras värdena för halterna av ozon och kvävedioxid och redovisas via en hemsida.⠀ ⠀ #CityofLund #FuturebyLund #SmartCity #Lund #smartcities #sweden #FbL #futurecities #sustainability #innovation #future #city #iot #business #digital #tech #sweden #urban #urbanization #cocreate #technology #julkalendermedsensorer #digitalhumans ⠀ ⠀ http://bit.ly/2sS7PQz

0

1

Detail of the colourful stencil decorations in the aula of the Lund university building, Sweden, inaugurated 1882 and designed by architect Helgo Zettervall (1831-1907) and painted by Svante Thulin (1837-1918). #helgozettervall #svantethulin #lund #ionic #ionicorder #ornament #stencil

0

0

0

0

1