Sacral Photos on Instagram

See related and similar tags

Report inappropriate content

@gulkam2007

at Bryansk

0
@s.y.m.v.o.i.c.e

Здесь уместна лишь тишина. *подглядывайте, не нарушая покой.👁 #red #autumn #love #sacral at Brest, Belarus

0
@mantzaris_therapy

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ). Η Φυσικοθεραπεία στην πελματιαία απονευρωσίτιδα έχει πρωτεύων ρόλο. Αναλόγως πάντα με την αξιολόγηση της κατάστασης του κάθε περιστατικού χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέσα και τις φυσιοθεραπευτικές τεχνικές για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Το μηχάνημα του κρουστικού υπερήχου και των κρουστικών κυμάτων(shockwavetherapy) είναι μια από τις αποτελεσματικότερες θεραπείες. Πρόκειται γιαηχητικά κύματα υψηλής εντάσεως που εφαρμόζονται επιτυχώς σε θεραπείες που αφορούν χρόνιους πόνους από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η βελτίωση στα συμπτώματα φαίνεται από τις πρώτες φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες. Πλεονεκτήματα της Θεραπείας με χρήση κρουστικού υπερήχου: Άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Θεραπεία με άμεση βελτίωση της κινητικότητας του ασθενή. Θεραπεία χωρίς την προϋπόθεση νοσηλείας. Θεραπεία αποφυγής άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Μείωση χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Θεραπεία χωρίς παρενέργειες. http://www.mantzaristherapy.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.mantzaristherapy.gr #physiotherapy #Athens #feelthedifference #nopain #exclusivetherapy #rehabilitation #recovery #therapy #physiology #backpain #neckpain #spinehealth #spinehealth #fisio #injuryprevention #terapia #cranio #sacral #knee #hip #fracture #backpain #mentalhealth #sportstherapy #sportsmassage #massagetime #sportstherapy #feelgood at Mantzaris Physiotherapy Center

0
@mantzaris_therapy

ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ- ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι μια φλεγμονώδες παθολογική κατάσταση που ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο για αρκετό χρονικό διάστημα. Βρίσκεται τοπογραφικά στο κάτω μέρος του πέλματος και ενώνει με έναν σύνδεσμο την πτέρνα με τα δάκτυλα. Ο Λόγος που εμφανίζεται είναι αδιευκρίνιστος ακόμη και στις ημέρες μας. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο πόνος στο σημείο κεντρικά του πέλματος είναι δεδομένος, ειδικά το πρωί στα πρώτα βήματα που ο ασθενής ξυπνάει. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδεις κατάσταση η οποία σχετίζεται με την καταπόνηση του άκρου ποδός. Παρατηρείτε ευαισθησία γύρω από την πτέρνα όταν η ποδοκνημική κάνει κίνηση ραχιαίας κάμψης. ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Η διάγνωση πραγματοποιείτε με αρκετούς τρόπους, όπως διαγνωστικό υπέρηχο η απλή ακτινογραφία για να αποκλείσουμε την πιθανότητα άκανθας στην πτέρνα. Άλλος ένας διαγνωστικός τρόπος είναι η μαγνητική τομογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.mantzaristherapy.gr #physiotherapy #Athens #feelthedifference #nopain #exclusivetherapy #rehabilitation #recovery #therapy #physiology #backpain #neckpain #spinehealth #spinehealth #fisio #injuryprevention #terapia #cranio #sacral #knee #hip #fracture #backpain #mentalhealth #sportstherapy #sportsmassage #massagetime #sportstherapy #feelgood at Mantzaris Physiotherapy Center

0
@soul_essence_reiki

Second Chakra ~ Sacral Sanskrit: Svadhisthana This chakra is located just below your belly button and radiates in and around your abdomen and your genitals, including the ovaries and uterus for women. The chakra is associated with several physical structures in the body in addition to genitals and organs of procreation, including the sacral nerve plexus, lower abdomen, lower back, appendix, bladder, kidney, and hip area. In addition, this chakra is also connected to emotions, sexual desire and your creative spark #sacral #chakra #emotions #creativity #desire #chakrabalancing #alignment #reiki #reikimaster #soulessencereiki #warwickny

1
@sacredbirthdoula

~ANCIENT WOMB~ Ancient womb healing has been around for nearly 7000 years. It has been used to open a Divine Energy channel to help people cope with various problems that they may be experiencing. It focuses on the sacral region of the body – the womb itself. It has its own chakra, which carries the mirror of our soul’s reactions. Our souls are light and vibration, and through healing we can be better connected to the universal divine feminine. The WOMB CHAKRA IS POWERFUL, and much pain can be levied if its power is harnessed. ❤️♀️ _ Im in love with this Tiger's Eye stone! 🐯👁️❤️♀️ This is a powerful stone that helps release fear and anxiety and aids harmony and balance. _ DM me if you would also like to have a womb loving masterpiece around your neck! Way more styles, designs and custom orders available! ♀️💛 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #chakra #sacralchakra #wombhealing #goddessbirthingdesigns #sistercircle #womb #jewelry #birth #pregnancy #pregnantbump #homebirth #duedate #expecting #mantra #midwifery #pregnancyshoot  #wombhealing #newborn #babies #homebirth #energy #sacral #necklace #midwife #doula #doulalife #waterbirth #womanhood #vibration

0
@tobacnaodprtiateljeji

Bil je slikar, zatem katoliški duhovnik, zdaj je znova le slikar. Jošt Snoj že desetletja ustvarja slike na sečišču sakralnega in ekspresivnega, ki ne najdejo pogosto stika s pogledi obiskovalcev klasičnih likovnih razstavišč. Jošt Snoj je leta 1993 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost, leta 1998 na Teološki fakulteti, zatem je med letoma 2000 in 2015 opravljal duhovniško službo. Vmes, med letoma 2004 in 2008, je študiral krščansko umetnost na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu in tam pod vodstvom Marka I. Rupnika opravil formacijo za sakralno umetnost.

1
@globutulin

1
@loveforestorganics

✨Chakra Drops✨ Crown - Universal Consciousness, Enlightenment and Cosmic Connection. {Frankincense, Sea Salt, Amethyst and Clear Quartz} *Use this oil on top of head* Third Eye - Intuition, Channeling, Connection To Higher Self, Psychic Abilities and Visions. {Rosemary, Lavender, Lapis Lazuli and Fluorite} *Use this oil between eyebrows* Throat - Self Expression, Communication, Sound, Vibration and Listening. {Peppermint, Bergamot, Turquoise and Blue Lace Agate} *Use this oil over throat area* Heart - Love, Understanding, Compassion, Hope, Trust and Forgiveness. {Ylang Ylang, Rose Geranium, Rose Quartz and Stilbite} *Use this oil on chest area over heart* Solar Plexus - Self Esteem, Energy, Happiness and Personal Power. {Grapefruit, Lemon, Citrine and Tiger's Eye} *Use this oil on the space between naval and ribcage* Sacral - Self Worth, Creativity, Emotional Expression and Relationships. {Orange, Ylang Ylang, Cedarwood, Carnelian and Moonstone} *Use this oil slightly below the navel* Root - Grounding, Manifestation, Stability and Security. {Pine, Pennyroyal, Red Jasper and Bloodstone} *Use this oil on the base of your spine or the bottom of your feet*

2
@owlsmap

今天異常煩躁。 薦骨重新連結練習開始。它很傲嬌,每一個決定似乎飛快say no。但也可能是有語言功能的意識在混淆我。 #me #mylife #lifeisgood #blackhair #blackandwhite #selfie #daily #journal #sacral #no #bepatient #脫韁野馬馴服記 #效率300的顯示生產者 #無政府主義的暴動 #等待回應有夠難 #小瘋子 #耐心沒有沒有沒有 #的一天 #雖然金牛座 #但耐心是什麼可以吃嗎

0
@sacredbirthdoula

~HEALING WOMB~ Clear Quartz is known as the "master healer" and will amplify energy and thought, as well as the effect of other crystals.  It absorbs, stores, releases and regulates energy.  Clear Quartz draws off negative energy of all kinds, neutralising background radiation, including electromagnetic smog or petrochemical emanations.  It balances and revitalizes the physical, mental, emotional and spiritual planes.  Cleanses and enhances the organs and subtle bodies and acts as a deep soul cleanser, connecting the physical dimension with the mind.  I create Womb pendants to represent the beauty of WOMBMANHOOD, creation, motherhood and the POWER of our womb...for healing, for advocacy, but most of all...for DIVINE FEMININE EMPOWERMENT! DM me if you would also like to have a womb loving masterpiece around your neck! Way more styles, designs and custom orders available! ♀️💛 * Stones vary slightly in color as they are all natural. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #clearquartz #chakra #sacralchakra #wombhealing #goddessbirthingdesigns #sistercircle #womb #jewelry #birth #pregnancy #pregnantbump #homebirth #duedate #expecting #mantra #midwifery #pregnancyshoot  #wombhealing #newborn #babies #homebirth #energy #sacral #necklace #midwife #doula #doulalife #waterbirth #womanhood #vibration

0
@sacredbirthdoula

~CENTERED WOMB~ #Carnelian #Tigerseye - These two stones are powerful for wombmen who are expecting. Tiger's Eye being the protective energy you need while carrying your baby and Carnelian bringing that powerful centeredness to positively effect your and physical health throughout your pregnancy. 🙏🏾✨ _____ Being centered brings forth clarity and clarity allows you to manifest the thing in which you desire most. What kind of birth do you desire to have? What actions are you taking to prepare for it? _________________ DM me if you would also like to have a womb loving masterpiece around your neck! Way more styles, designs and custom orders available! ♀️💛 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #chakra #sacralchakra #wombhealing #goddessbirthingdesigns #sistercircle #womb #jewelry #birth #pregnancy #pregnantbump #homebirth #duedate #expecting #mantra #midwifery #pregnancyshoot  #wombhealing #newborn #babies #homebirth #energy #sacral #necklace #midwife #doula #doulalife #waterbirth #womanhood #vibration

0
@catmom_tamera

I bought 1 of these today (bottom/front left) I absolutely love these & I had never see this stone before. #bumblebeejasper #stones #3rdchakra #solarplexus #chakrastones #2ndchakra #sacralchakra #sacral #jasper #solarplexuschakra #beauty #beautiful #crystalsandgems #gemstone #gemstones #raregems #raregemstones

1
@resilienciafisio

0
@raventhekitchenwitch

Are you energetically responsible for yourself? If the answer is either unsure or negative, you can practice and grow your skill and you will feel much better and more empowered of your responses to things. Guided meditation and power affirmations: <https://raventhekitchenwitch.blogspot.com/2017/05/nurturing-spirit-part-ii-feeding-soul.html> focuses on svadhishthana or the sacral chakra and how to work on its alignment. Much love and happy practicing! 🧘‍♀️🧘‍♂️ . 📸@graveravenphotography . #sacral #chakra #svadhishthana #alignment #balance #affirm #mediatate #spiralout #raiseyourvibration #beenergeticallyresponsible #loveyourself #selfcare #witch #pagan #witchesofinstagram #pagansofinstagram #align

0
@storm.inside.you

Каждому из нас выдали свечки в керамических подставках. Нужно было сделать определенное количество вращений по воздуху вокруг ступней, талии и головы божества Кришну, находящегося на алтаре. Когда всё закончилось, нас пригласили в столовую на ужин. Фасоль и картофель в соусе карри, рис и булочка, пропитанная сладкой водой, легли в желудке как нельзя лучше. Мы поблагодарили всех, кого только могли, за радушие и пошли дальше своей дорогой. Хоть я и не ударюсь в индуизм, но впечатлений этот вечер оставил немало. . . . . . . . . #fire #candle #light #hinduism #ritual #dark #darkaesthetic #sacral #magic #magical #atmosphere #culture #traditions #world #man #face #portrait #photoportrait #lines at Gaborone, Botswana

0
@storm.inside.you

at Gaborone, Botswana

0
@shivaomart

🙏Shiva Om Art & 🐺UV PsyArt prints by Shiva Om🦎 ! SHOP http://etsy.com/ru/shop/UVArtPrints FOLLOW https://www.facebook.com/shivaompsyart/ #shivaomart #uvpsyartprints #uvart #merkaba #sacral

0
@storm.inside.you

at Gaborone, Botswana

0
@synergistic.energy.therapy

I did a Reiki level 1 attunement today.. 💫🙌💙 My client had his own crystal business. Have you ever seen a Rose Quartz crystal this big before..!!? 😱 I told him that I needed to hold it because, when on earth am I going to get the chance to hold one that big again..?! Lol Craziness.. You can check out their other stock on 'instagram.com/ThirdEyeFox' @thirdeyefox They've got some incredible gifts and unique crystal offerings. I particularly like the crystal 'vitamin' jars.. 👌💙 #EnergyTherapy #London #Healing #HandsOnHealing #Aura #Holistic #Reiki #Root #Sacral #SolarPlexus #Heart #Throat #ThirdEye #Crown #Chakra #Chakras #UniversalEnergy #Prana #Chi #Consciousness #Frequency #Kundalini #ChakraHealing #ChakraBalancing #SynergisticEnergyTherapy

1
@nanaka.co

That which intoxicates, the sensually ecstatic, the sudden surprise, the urge to be profoundly stirred -Nietzsche #sacral #chakra The sacral chakra supports our creative expression, passionate energy, sensuality and intimacy. Our perfume oil is formulated with Sensual Jasmine ✨ and ✨Musk used to honor relationship with others and promote feelings of wellness and pleasure 🧡 link in bio ✌🏽 at Brooklyn, New York

2
@maxkatjon

So beeindruckend! Die Glasfenster-u.a. von Chagall - der Kathedrale in Metz sind atemberaubend im Sonnenschein ! #metz #cathedral #chagall #glasfenster #frankreich #beeindruckend #lichtspiele #kirche #france #sacral

0
@darietto_it

Repost of appreciation To @museide.app . 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 Thanks a lot dear friends for highlighting my photos an texts in your wonderful ◀️🔝▶️Hub ______________ Proud and honored to be your official Storyteller, I suggest all friends and followers to improve themselves in this amazing experience . 👇👇👇👇 #Repost @museide.app with @get_repost ・・・ 🗣 The #monumental #cemetery of #Staglieno One of the wonders of the world(?)😍 ✍️ For this text thanks to @darietto_it 🤓 Read it on Facebook in 🇮🇹🇵🇹 ▫️▫️▫️ The monumental cemetery of Staglieno (Genoa) is one of the most important cemeteries in Europe. Many famous people of Italian History are buried here, such as Giuseppe #Mazzini, Nino #Bixio, and the singer-songwriter Fabrizio de André too. Because of its vastness (330,000 square meters), it is considered a real open-air museum and also includes an English cemetery where Constance Lloyd (wife of Oscar #Wilde) is buried. Thanks to its beauty and quantity of statues, it was a source of inspiration for writers such as Mark #Twain and Ernest #Hemingway, who called it "one of the wonders of the world". ⬇⚡⚡⚡⬇ The cemetery of Staglieno has been a real inspiring Muse😍 Travel among the Muses with the community of Museide too 🌎 Actively contribute to the promotion of cultural assets❤ Contact us: we will enhance your skills!💪 at Cimitero Monumentale di Staglieno

25
@alexandrajohastings

How could we ever manifest without our vices? Pursue pleasure, because our vices keep us grounded in this human world. We need to enjoy our humanness without shame. Indulge without guilt. Be fluid in our primal nature. Feel and create; That’s how we manifest. Forget about things. Take risks. Ignite your senses. #sacral #chakra #balancing #🍊

6
@padma__

i am radiant, beautiful and strong and enjoy a healthy and passionate life. i am in touch with my feelings, i am a creative being. 🙏🏻✨ . . . . #wortzumsonntag #mantra #chakramantra #spreadlove #selflove #spreadpositivity #root #sacral #solarplexus #heart #throat #thirdeye #crown #chakra #chakras

1
@celinemegan_

2
@feed_yourfetish

Sacred Sundays is back! And this time, it's for the ladies! Get your tickets now through eventbrite. Link in bio . Heal-N-Therapy LLC has some great healing safe spaces coming to you in December. ALL MONTH LONG!!! . As we prepare to transition into Winter Solstice, take some time to take care of You and give back to your Self and your well being . In alignment and association of the Hands of Wholiness Village Center @wecommunity_atl; use this energetic pull of change, growth, and evolution, and elevate your mind, body, and soul with what's to come from Heal-N-Therapy🔮💕 . DM or contact (404)998-3083 for special occasions & reservations . 🌠Schedule a healing session at healntherapy.com🌌 . Be Love and Be Loved, my loves💕 . "Never miss an opportunity to take care of your Self, your Spirit, your Soul." - The Gypsy . #selflove #selfloveworks #selfworkmatters #selfcare #takecare #unconditionallove #safespace #shaktithegypsy #shaktikefi #heal #vibes #frequency #manifest #energy #aura #atlantaevent #atlevent #sacral #chakrahealing #healnlove #healntherapy #feedyourfetish #gypsyguidance #sacredsundays #sacredness #sacred #ladieswholoveladies #lgbt #healersofinstagram at Atlanta, Georgia

0
@feed_yourfetish

Sacred Sundays is back! And this time, it's for the ladies! Get your tickets now through eventbrite. Link in bio . Heal-N-Therapy LLC has some great healing safe spaces coming to you in December. ALL MONTH LONG!!! . As we prepare to transition into Winter Solstice, take some time to take care of You and give back to your Self and your well being . In alignment and association of the Hands of Wholiness Village Center @wecommunity_atl; use this energetic pull of change, growth, and evolution, and elevate your mind, body, and soul with what's to come from Heal-N-Therapy🔮💕 . DM or contact (404)998-3083 for special occasions & reservations . 🌠Schedule a healing session at healntherapy.com🌌 . Be Love and Be Loved, my loves💕 . "Never miss an opportunity to take care of your Self, your Spirit, your Soul." - The Gypsy . #selflove #selfloveworks #selfworkmatters #selfcare #takecare #unconditionallove #safespace #shaktithegypsy #shaktikefi #heal #vibes #frequency #manifest #energy #aura #atlantaevent #atlevent #sacral #chakrahealing #healnlove #healntherapy #feedyourfetish #gypsyguidance #sacredsundays #sacredness #sacred #ladieswholoveladies #lgbt #healersofinstagram at Heal-N-Therapy LLC

0
@feed_yourfetish

Special Performance by the Bruja of Sensual Dance; @naomi_vul_seyy. Come out & watch her do her Vodou & the hoodoo that she do through dancing. Honor your sacredness in a safe space dedicated to your sensual sexual healing . What are you waiting for? Its time to feast . Sacred Sundays is back! Brought to You by @healnlove💕 And this time, it's for the ladies! Get your tickets now through eventbrite. Link in bio . Heal-N-Therapy LLC has some great healing safe spaces coming to you in December. ALL MONTH LONG!!! . As we prepare to transition into Winter Solstice, take some time to take care of You and give back to your Self and your well being . In alignment and association of the Hands of Wholiness Village Center @wecommunity_atl; use this energetic pull of change, growth, and evolution, and elevate your mind, body, and soul with what's to come from Heal-N-Therapy🔮💕 . Designed By:@poppaintart . DM or contact (404)998-3083 for special occasions & reservations . 🌠Schedule a healing session at healntherapy.com🌌 . Be Love and Be Loved, my loves💕 . "Never miss an opportunity to take care of your Self, your Spirit, your Soul." - The Gypsy . #selflove #selfloveworks #selfworkmatters #selfcare #takecare #unconditionallove #safespace #shaktithegypsy #shaktikefi #heal #vibes #dance #healnlove #healntherapy #naomivulseyy #frequency #manifest #intuitive #energy #aura #atlantaevent #atlevent #sacral #gypsyguidance #sacredsundays #sacredness #sacred #ladieswholoveladies #lgbt #healersofinstagram at Heal-N-Therapy LLC

0
@feed_yourfetish

Sacred Sundays is back! And this time, it's for the ladies! Get your tickets now through eventbrite. Link in bio . Heal-N-Therapy LLC has some great healing safe spaces coming to you in December. ALL MONTH LONG!!! . As we prepare to transition into Winter Solstice, take some time to take care of You and give back to your Self and your well being . In alignment and association of the Hands of Wholiness Village Center @wecommunity_atl; use this energetic pull of change, growth, and evolution, and elevate your mind, body, and soul with what's to come from Heal-N-Therapy🔮💕 . DM or contact (404)998-3083 for special occasions & reservations . 🌠Schedule a healing session at healntherapy.com🌌 . Be Love and Be Loved, my loves💕 . "Never miss an opportunity to take care of your Self, your Spirit, your Soul." - The Gypsy . #selflove #selfloveworks #selfworkmatters #selfcare #takecare #unconditionallove #safespace #shaktithegypsy #shaktikefi #heal #vibes #frequency #manifest #energy #aura #atlantaevent #atlevent #sacral #chakrahealing #healnlove #healntherapy #feedyourfetish #gypsyguidance #sacredsundays #sacredness #sacred #ladieswholoveladies #lgbt #healersofinstagram at Heal-N-Therapy LLC

0
@feed_yourfetish

Special Performance by the Bruja of Sensual Dance; @naomi_vul_seyy. Come out & watch her do her Vodou & the hoodoo that she do through dancing. Honor your sacredness in a safe space dedicated to your sensual sexual healing . What are you waiting for? Its time to feast . Sacred Sundays is back! Brought to You by @healnlove💕 And this time, it's for the ladies! Get your tickets now through eventbrite. Link in bio . Heal-N-Therapy LLC has some great healing safe spaces coming to you in December. ALL MONTH LONG!!! . As we prepare to transition into Winter Solstice, take some time to take care of You and give back to your Self and your well being . In alignment and association of the Hands of Wholiness Village Center @wecommunity_atl; use this energetic pull of change, growth, and evolution, and elevate your mind, body, and soul with what's to come from Heal-N-Therapy🔮💕 . Designed By:@poppaintart . DM or contact (404)998-3083 for special occasions & reservations . 🌠Schedule a healing session at healntherapy.com🌌 . Be Love and Be Loved, my loves💕 . "Never miss an opportunity to take care of your Self, your Spirit, your Soul." - The Gypsy . #selflove #selfloveworks #selfworkmatters #selfcare #takecare #unconditionallove #safespace #shaktithegypsy #shaktikefi #heal #vibes #dance #sacral #healnlove #healntherapy #naomivulseyy #frequency #manifest #energy #aura #atlantaevent #atlevent #sacral #chakrahealing #gypsyguidance #sacredsundays #sacredness #sacred #ladieswholoveladies #lgbt #healersofinstagram at Heal-N-Therapy LLC

0
@feed_yourfetish

Hosted by the Gyspy Bruja her Self @shaktithegypsy; come out & honor your sacredness in a safe space dedicated to your sensual sexual healing . What are you waiting for? Its time to feast . Sacred Sundays is back! Brought to You by @healnlove💕 And this time, it's for the ladies! Get your tickets now through eventbrite. Link in bio . Heal-N-Therapy LLC has some great healing safe spaces coming to you in December. ALL MONTH LONG!!! . As we prepare to transition into Winter Solstice, take some time to take care of You and give back to your Self and your well being . In alignment and association of the Hands of Wholiness Village Center @wecommunity_atl; use this energetic pull of change, growth, and evolution, and elevate your mind, body, and soul with what's to come from Heal-N-Therapy🔮💕 . Designed By:@poppaintart . DM or contact (404)998-3083 for special occasions & reservations . 🌠Schedule a healing session at healntherapy.com🌌 . Be Love and Be Loved, my loves💕 . "Never miss an opportunity to take care of your Self, your Spirit, your Soul." - The Gypsy . #selflove #selfloveworks #selfworkmatters #selfcare #takecare #unconditionallove #safespace #shaktithegypsy #shaktikefi #heal #vibes #frequency #manifest #intuitive #energy #aura #atlantaevent #atlevent #sacral #chakrahealing #crystalhealing #gypsyguidance #sacredsundays #sacredness #sacred #ladieswholoveladies #lgbt #healersofinstagram at Heal-N-Therapy LLC

0
@feed_yourfetish

Sacred Sundays is back! Brought to You by @healnlove💕 And this time, it's for the ladies! Get your tickets now through eventbrite. Link in bio . Heal-N-Therapy LLC has some great healing safe spaces coming to you in December. ALL MONTH LONG!!! . As we prepare to transition into Winter Solstice, take some time to take care of You and give back to your Self and your well being . In alignment and association of the Hands of Wholiness Village Center @wecommunity_atl; use this energetic pull of change, growth, and evolution, and elevate your mind, body, and soul with what's to come from Heal-N-Therapy🔮💕 . Designed By:@poppaintart . DM or contact (404)998-3083 for special occasions & reservations . 🌠Schedule a healing session at healntherapy.com🌌 . Be Love and Be Loved, my loves💕 . "Never miss an opportunity to take care of your Self, your Spirit, your Soul." - The Gypsy . #selflove #selfloveworks #selfworkmatters #selfcare #takecare #unconditionallove #safespace #shaktithegypsy #shaktikefi #heal #vibes #frequency #manifest #intuitive #energy #aura #atlantaevent #atlevent #sacral #chakrahealing #crystalhealing #gypsyguidance #sacredsundays #sacredness #sacred #ladieswholoveladies #lgbt #healersofinstagram at Heal-N-Therapy LLC

0
@unterwegsflo

La Chaux-de-Fonds - Église du Sacré-Cœur (1927): Sie ist das letzte in der Schweiz entstandene neugotische Bauwerk. Die leuchtenden Farben sorgen für eine heitere sakrale Stimmung. . . . . . . #lachauxdefonds #paysdeneuchatel #jura #neuchatel #juratroislacs #romandie #eglise #kirche #church #catholique #catholic #sacral #neogothic #architecture #architecturephotography #architektur #heimatschutz #visitswitzerland #switzerland #suisse #suisseromande #myswitzerland #colorful #pictureoftheday #beautifulday at La Chaux-de-Fonds, Switzerland

4
@orangeblueflow

Our promotion before Thanksgiving Holiday is save this business card in your phone and show it to us at our pop up yoga studio in Vienna, VA to earn free one time yoga class. Valid until November 30, 2018. #yoga #holiday #promotion #business #card #thanksgiving #chakra #heart #sacral #vinyasa #yin at Vienna, Virginia

0
@my__destin

My favourite church in Bydgoszcz, 17th-century Poor Clares Church 🕊 So beautiful, so cute ☺️ God bless you all with Sunday! 🕊 #church #catholic #sightseeing #sacral #architecture #tram #lines #bydgoszcz #poland🇵🇱 #city #poland_official #igersbydgoszcz at Bydgoszcz, Poland

0
@bondlera

Raf Coffee with strawberry and thyme 😻🌿

1
@trinachronism

Vibration and frequency. 💜 . #Repost @green.chakra (@get_repost) ・・・ Our bodies are made from vibrations, but each vibration we listen to or feel is tuning our reality to our outer world like a radio. Each frequency we listen to or tune to, can be more clearer or more static. Here are different hz frequency that can help our human experience. You can easily find them YouTube. Hope it helps you, and bring joy to your life for whatever you desire. . . #chakras #chakra #yoga #yogi #higherconciousness #universe #loa #lawofattraction #root #solar #sacral #heart #throat #thirdeye #crown #rootchakra #sacralchakra #solarplexus #throatchakra #thirdeyechakra #crownchakra #meditation #meditate #healing #healers #karma #mindful #mindfulness #zen

1
@love_byreese

I got love in my heart and a deeply in-tune Spiritual Self, I can c o o k. Oh and my playlist for dinner prep was Anita Baker, 2 Chainz, Aaliyah, Steel Pulse, Fugees, J.I.D., and Earth Gang 😂😂😂♀ ♥ Orange peppa for #MyDivineWomb. For the hara. For the sacral. Red candle for the root. For the resting place of my serpent fire. Amazonite for purpose. Opalite for angelic communion. Food for da soul. ☥ I curried the leftover brussel sprouts from last night in coconut oil, a tad bit of fresh coconut wata, curry seasoning and a litle dash of sea salt. • Also made some guac, some plantains, and some d•vine black bean orange pepper falafel veggie burgers on sourdough. • 😩😋😋🌙🌙🌙☥☥🍂 #VegeterianMeal #VeganMeal #IAmLove #IAmLife #NomNom #SaturnDay #Family #Love #Light #Balance #Truth #Enlightenment #Consciousness #Sacral #Alignment #CosmicSoul #SelfMastery #SelfLove #SelfHealing #EatGood at Las Vegas, Nevada

6
@casaalhambracrystals

Sunstone works on the Sacral Chakra and helps to bring good luck and abundance into our lives. Sunstone helps us to increase vitality and strength. It also stimulates our self healing powers and protects us from others draining our energy. . 1st Photo: Natural Shape - Normally $149 – 30% Off = $104.30 . 2nd Photo: Tear Drop Shape - Normally $165 – 30% Off = $115.50 . 3rd Photo: Rectangle Shape – Normally $165 – 30% Off = $115.50 . 4th Photo: Oval with 7 Sml Garnet – Normally $175 – 30% Off = $122.50 . 5th Photo: Leaf Design with 1 Garnet – Normally $195 – 30% Off = $136.50 . . #crystals #gemstones #sunstone #pendant #jewellery #naturalgemstones #crystalhealing #gemsofinstagram #newageshop #psychic #starsigns #zodiac #scorpio #sacral #goodluckstone #sacralchakra #chakra #magicstones #silverjewellery #casaalhambracrystals #gemlover #thirdeye #hippy #bohojewellery #gypsie #freespirit #meditation #spiritual #fortuneteller #astraltravel at Mt Tamborine

1
@sacredbirthdoula

~PRIMEVAL WOMB~ Birth is primal...it is raw and unapologetic! _ I'm in love with this Tiger's Eye stone! 🐯👁️❤️♀️ This is a powerful stone that helps release fear and anxiety and aids harmony and balance. _ DM me if you would also like to have a womb loving masterpiece around your neck! Way more styles, designs and custom orders available! ♀️💛 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #chakra #sacralchakra #wombhealing #goddessbirthingdesigns #sistercircle #womb #jewelry #birth #pregnancy #pregnantbump #homebirth #duedate #expecting #mantra #midwifery #pregnancyshoot  #wombhealing #newborn #babies #homebirth #energy #sacral #necklace #midwife #doula #doulalife #waterbirth #womanhood #vibration

0
@waistednthangs

Love Goddess #waisted .., Pink - PThe color pink represents caring, compassion and love and self love . The pink color stands for unconditional love and understanding, and is associated with giving and receiving care. Since pink is a combination of red and white, both colors add a little to its characteristics. It gets the lust for action from the red color, and the white color gives it an opportunity to achieve success and insight. Passion and power from the color red, softened with the purity and openness of the white color completes pink color meaning. The deeper the pink color, the more passion and energy it radiates. #colormeanings #waistbeads #letsgetwaisted #waistednthangs #waistbeads #deviniefeminieenergy #sacral

0
@christie.myers.yoga

Spent the day at #victoryoflight festival with @iampixelated ⚡ . We got our annual aura photo taken and it is so different this time from last years! I am definitely in Golden yellow intellectual learning mode as I've been studying yoga somatics this past year and am about to graduate and start a new beginning. . I've definitely been more busy than I would have liked to have been and am in major need of some fun. What's that mean again? 😆 . #tea #sushi #vegan #crystal #healing #aura #dinner #photography #psychic #medicinetribe #yoga #yogalifestyle #chakra #sacral #fun #yogateacher #somatics #change

0
@nanaka.co

#sacral #chakra 🍊🧡 at Hoboken, New Jersey

9
@eternum_xenos

3
@privatpraxis_davy_schneider

CST 1 Eventclass in Freiburg Eine lehrreiche und schöne Woche mit Upledger Institut Deutschland geht zu Ende 🧠 #osteopathie #physiotherapy #fortbildung #cranio #sacral #upledger #upledgerinstitute #event #technik #feeling #system #team #body #touch at Freiburg im Breisgau

0
Next »