brl1903birol on Instagram

Birol Şenol

Fotoğrafların hepsini ben çektim📷😊

Similar users

Report inappropriate content

Similar users

@photoart_bariscetin
Barış Çetin
@celasun_52
Celasun Çalış
@tunceryaver
T u n c e r Y A V E R
@hepsen1
Hepşen Öncül 🇹🇷

Hayırlı Geceler Cuma Gecemiz mübârek olsun Hayırlı Sahurlar 🙋‍♂️🌹🌿🌸🌿🌸 Amener Resulu ''Bismillahirrahmanirrahim'' Amene'r resulu bima ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nüferriku beyne ehadim mir rusulih. Ve kalü semi'na ve eta'na gufraneke Rabbena ve ileykel'masir. La yükelllifüllahü nefsen illa vüs'aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tüahızna innesina ev ahta'na. Rabbena ve la tahmil Aleyna isran kema hameltehü ale'lezine min kiblina.Rabbena vela tühammilna ma la takatelena bih. Va'fü anna, vagfir lena, verhamna, ente Mevlana fen'surna ale'l kavmi'l kafirin. Amene'r-Resulu Meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla; Peygamber kendine Allah-u Teala tarafından nazil olan Kur'an'a iman etti. Mü'minlerin cümlesi de Allah-u Azimüşşan'a, meleklerine kitaplarına ve Peygamberlerine iman ettiler ve iman hususunda biz Resulleri birbirinden ayırd etmeyiz. Ey Rabbimiz, biz Senden gelen Kur'an'ın ahkamını duyduk, ona icabet ve itaat ettik; mağfiretini isteriz, dönüşümüz ancak Sana'dır dediler. Allah, hiçbir kimseyi gücünün yettiğinin üstünde bir külfetle mükellef kılmaz. Herkesin kastettiği her şer de nefsine racidir. Mü'minler: '' Ey Rabbimiz, unutursak, hata edersek bizi hesaba çekme, Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin ağır külfetler (ukubat-ceza)ve belayı bize yükleme, günahlarımızı affet ve bizi bağışla, bize merhamet et; Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. at Nuruosmaniye Camii

48

at Balat Çukur

122
Next »