hossein.phdi on Instagram

hossein.phdi

Similar users See full size profile picture

Report inappropriate content

@hossein.phdi photos and videos

جشنواره بین المللی فحر قبل از دیدن فیلم های شرکت در مسابقه.‌..

0

یک روز بیادماندنی در جشنواره بین المللی فجر...

10

یک ... دوز زیبا و دیدن فیلم های جشنواره فجر...

7
0

کانال رسمی گروه کودک شاپرکها... یک روز بیاد ماندنی اجرایی شاد در باغ (جنون)(...)

0

شاپر کها... در کنار هنرمند محبوب و دوست داشتنی دی جی ... سیاوش

2

گروه کودک شاپرکها.... با دی جی ...سیاوش هنرمند شایسته عرصه هنر در باغ مجنون...📯

4

بگذار ...باتو عالم خود را عوض کنم...

0

یه چیزایی... هیچ وقت تغیر نمی کنه مثل... حس من به تو...

0

فصل ها... را با تو... بودنش جذاب...است.

0

ساعت زندگیت را به... افق ادم های ارزان قیمت کوک نکن... یا خواب میمانی یا عقب...✌

2

هیچکس قفل...بدون کلید نمی سازد... اگر قفلی درزندگی ات می بینی شک نکن اون قفل کلیدی هم دارد... کلید خیلی از قفل ها سه چیز است... توکل به خالق زیبایی ها صبر ارامش...🍎

7

هرگز... تسلیم نامیدی نشو... معجزه ها... هر روز رخ می دهند شاید فردا (...) روز تو باشد...🌷

11

بگذار... پاییز به ماند وقتی تو بهاران می ایی...📯

0

(...)می رسد روزی که... دل تنگ ن باشد دل من...🍃

0

بعضی وقت ها باید بیدار...🍎 ماند تا زیبایی ها را دید...

0
0

کانال رسمی گروه کودک شاپرکها... یک روز خوب در کنار خواننده محبوب و دوست داشتنی حمید هیراد...

0
Next »