saaji.mv on Instagram

Sajidha Mufeed 🇲🇻

Maldivian, Global Citizen 🏳️ -Love Humanity, Maintain Integrity- #25AndaThousandLessons ފަންސަވީސްއަހަރާއިހާސްފިލާވަޅުތައް

http://www.saaji-MV.blogspot.com/ Similar users

Report inappropriate content

Similar users

@raiyyyya
Rayya 💕
@juu_juway
JUU JUWAY
@_b_i_s_h_a_
B I S H A | M U A
@shaba_naa
shivaaz wife 💏❤shahan mummy👪

Coolest Place in Town @comfoodmv .

3

ބަލަ ނިއޭށީ އައްޑޫ އެ ކަލޯ؟ not sure if this is correct but I love Addu, I love Maldives my own country. #Addutimes #Maldives #TravelDestination

5

ފެން މީރުވި ރީތި ރަށޭމީ ރޫހު ވަނީ ތިނަދޫގައޭ.. #ThinadhooTimes #Maldives at Thinadhoo, Kaafu, Maldives

1

ގދ.ނަޑެއްލާ އަކީ އަޅުގަނޑުގެ އުފަން ރަށެވެ. ނަޑެއްލާގެ ކުޅި މިދިޔަ އަހަރާ ހިލާފަށް އާލާ ކޮށް ދިރުވާ އޭގެ މަތީ ފާލަމެއް އަޅައި އަދި މަގު ކޮށާފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެކަމާ ވަރަށް އުފާ ކޮށް އެ ކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމަށް ސާބަސް ދެމެވެ. #NadellaKulhi #Mangroves #Maldives #BestDestination #dhivehin #nature #BestNaturePics #EnvioronmentFriendly #ClimateChange at Nadellaa

1

Sharing Only Smiles #heelabala

2

Sharing Smiles Only #Smiles #PositiveVibes #Happy

0

Pleasant then, Pleasant now

0

#TheCastle #HamletsCastle

0

The one day trips to Sweden from Denmark as Helsingor/Denmark and Helsingborg/Sweden have about the same distance as Male’ and Hulhumale’ in the Maldives. Can go there by a ferry and its cheaper. #CherishedMemories

0

Copenhagen Times, I miss the most. #Copenhagen #RedRoses

1

The Cosmos and the Cow

1

Last Summer was pretty #RedRoses #Garden #Scandinavian #DenmarkDiaries

0

Switzerland 🇨🇭 who gave me snow ❄️ #ThrowBack #Swissmemories #Snow #Winter #Travelwithfriends

0

Throwback to Autumn 2017 when I lifted this big baby who is mother of 2 babies and our big boy @dhai_dhayyan . She is one of the strongest ladies I have ever met ❤️ #Fall #Autumn #Scandinavia #Denmark #Viborg #Viborgadventures #DenmarkDiaries #DanishWeather #Nature #MotherNature #strongwoman #StrongLady

0

Sweden 🇸🇪, you must wait for me as I will go back to you with a gift 🎁. #scandinavia #sweden #swedishdiaries #traveldiaries #throwback #europe #castle #fairytale #dreamer #traveller

0

ކުރިން ބުނީމެއްނުން ދޯ ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ، އެދުވަސް އައިސްފި. ކެތްތެރި ވުމާ އުއްމީދު ކަނޑާނުލާ ހިއްމަތާއި މިންނތާއެކީ މަސައްކަތްކޮށްމާތްކަލާނގެ އަށް ވަކީލުކުރުން މިއީ އަރެންގެންގުޅުނު އުކުޅުތައް. ހިއްސާމިކޮއްލީ މި ވާހަކަ ތިބާއަށް މީގެން ފައިދާއެއް ވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގަ. ދެން މި ފޮޓޯވެސް ވީ އައްޑޫގެ ހިތްގައިމު ތަނެއްގަ ނެގި ފޮޓޮއަކަށްވާތީ، ފޮޓޯވެސް މި ހިއްސާ ކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ❤️

2
Next »