sumoarquitectes on Instagram

SUMO Arquitectes

SUMO Arquitectes are Jordi, Marc and Pasqual. Based on Barcelona, the office is involved in Public Building, Teaching and Research.

http://www.sumo-arquitectes.com/ Similar users See full size profile picture

Report inappropriate content

@sumoarquitectes photos and videos

0

Concurs per al nou edifici corporatiu destinat a equipament cultural al carrer Roc Boronat de Barcelona. Quart classificat. Amb @t9sarquitectes i @vora.arquitectura Competition for the new corporate building on Roc Boronat street, in Barcelona. Fourth prize. With @t9sarquitectes and @vora.arquitectura Image by @ikokora.mvm #heritage #architecturalheritage #refurbishment #renovation #patrimoni #rehabilitacio #barcelona #catalonia #voraarquitectura #sumoarquitectes #t9sarquitectes #taller9sarquitectes

0

Concurs per al nou edifici corporatiu destinat a equipament cultural al carrer Roc Boronat de Barcelona. Quart classificat. Amb @t9sarquitectes i @vora.arquitectura Competition for the new corporate building on Roc Boronat street, in Barcelona. Fourth prize. With @t9sarquitectes and @vora.arquitectura Image by @ikokora.mvm #heritage #architecturalheritage #refurbishment #renovation #patrimoni #rehabilitacio #barcelona #catalonia #voraarquitectura #sumoarquitectes #t9sarquitectes #taller9sarquitectes

0

Concurs per al nou edifici corporatiu destinat a equipament cultural al carrer Roc Boronat de Barcelona. Quart classificat. Amb @t9sarquitectes i @vora.arquitectura Competition for the new corporate building on Roc Boronat street, in Barcelona. Fourth prize. With @t9sarquitectes and @vora.arquitectura Image by @ikokora.mvm #heritage #architecturalheritage #refurbishment #renovation #patrimoni #rehabilitacio #barcelona #catalonia #voraarquitectura #sumoarquitectes #t9sarquitectes #taller9sarquitectes

0

Concurs per al nou edifici corporatiu destinat a equipament cultural al carrer Roc Boronat de Barcelona. Quart classificat. Amb @t9sarquitectes i @vora.arquitectura La doble façana s’eixampla en alguns trams en tota la profunditat de l’edifici nou, obtenint uns espais intermedis d’apropiació dels usuaris vinculats als espais de distensió. Aquests espais són de confort variable, es poden tancar i incorporar al gradient tèrmic dels espais de circulació interior (hivern) o obrir a la temperatura ambient exterior, a mode de porxo (estiu). Competition for the new corporate building on Roc Boronat street, in Barcelona. Fourth prize. With @t9sarquitectes and @vora.arquitectura Image by @ikokora.mvm #heritage #architecturalheritage #refurbishment #renovation #patrimoni #rehabilitacio #barcelona #catalonia #voraarquitectura #sumoarquitectes #t9sarquitectes #taller9sarquitectes

0

Concurs per al nou edifici corporatiu destinat a equipament cultural al carrer Roc Boronat de Barcelona. Quart classificat. Amb @t9sarquitectes i @vora.arquitectura L’accés públic principal es produeix pel centre de l’edifici antic. Es configura un vestíbul a mode de carrer interior, de doble altura, que connecta l’interior d’illa i el carrer i permeabilitza la façana. A banda i banda s’hi obren els usos més públics i oberts, així com els accessos públics a les plantes superiors. Competition for the new corporate building on Roc Boronat street, in Barcelona. Fourth prize. With @t9sarquitectes and @vora.arquitectura Image by @ikokora.mvm #heritage #architecturalheritage #refurbishment #renovation #patrimoni #rehabilitacio #barcelona #catalonia #voraarquitectura #sumoarquitectes #t9sarquitectes #taller9sarquitectes

0

Concurs per al nou edifici corporatiu destinat a equipament cultural al carrer Roc Boronat de Barcelona. Quart classificat. Amb @t9sarquitectes i @vora.arquitectura L’edifici nou es singularitza en un entorn d’oficines amb murs cortina, mostrant el seu caràcter públic. La façana és permeable, amb gruix i profunditat, configurant-se com a extensió dels espais interiors, habitable i dinàmica, d’escala domèstica tal com les galeries de l’eixample. Una gran gelosia-porxo que alhora és estructura i mecanisme de protecció solar a una orientació complicada. Competition for the new corporate building on Roc Boronat street, in Barcelona. Fourth prize. With @t9sarquitectes and @vora.arquitectura Image by @ikokora.mvm #heritage #architecturalheritage #refurbishment #renovation #patrimoni #rehabilitacio #barcelona #catalonia #voraarquitectura #sumoarquitectes #t9sarquitectes #taller9sarquitectes

0

0

0

0

0

0

activadors. 3er premi. concurs arxiu municipal a la nau 8 de can batlló. un arxiu obert, i activador de l'espai públic al seu entorn mitjançant mecanismes de permeabilitat i interacció en tot el perímetre. -- activators. 3rd prize. barcelona central archive in can batlló factory enclosure. an open archive, and activator of public space around with permeability and interaction devices on the perimeter. -- amb / with @vora.arquitectura i #t9sarquitectes . gràcies a tot l'equip / thanks to all the team @aia_activitats_installacions , dekra, @jieskubi , @joan74 , @playtime.barcelona -- #sumoarquitectes #architecture #arquitectura #barcelona #competition #2018 #canbatllo #team

0

activadors. 3er premi. concurs arxiu municipal a la nau 8 de can batlló. un arxiu obert, i activador de l'espai públic al seu entorn mitjançant mecanismes de permeabilitat i interacció en tot el perímetre. -- activators. 3rd prize. barcelona central archive in can batlló factory enclosure. an open archive, and activator of public space around with permeability and interaction devices on the perimeter. -- amb / with @vora.arquitectura i #t9sarquitectes . gràcies a tot l'equip / thanks to all the team @aia_activitats_installacions , dekra, @jieskubi , @joan74 , @playtime.barcelona -- #sumoarquitectes #architecture #arquitectura #barcelona #competition #2018 #canbatllo #team

0

activadors. 3er premi. concurs arxiu municipal a la nau 8 de can batlló. un arxiu obert, i activador de l'espai públic al seu entorn mitjançant mecanismes de permeabilitat i interacció en tot el perímetre. -- activators. 3rd prize. barcelona central archive in can batlló factory enclosure. an open archive, and activator of public space around with permeability and interaction devices on the perimeter. -- amb / with @vora.arquitectura i #t9sarquitectes . gràcies a tot l'equip / thanks to all the team @aia_activitats_installacions , dekra, @jieskubi , @joan74 , @playtime.barcelona -- #sumoarquitectes #architecture #arquitectura #barcelona #competition #2018 #canbatllo #team

0

activadors. 3er premi. concurs arxiu municipal a la nau 8 de can batlló. un arxiu obert, i activador de l'espai públic al seu entorn mitjançant mecanismes de permeabilitat i interacció en tot el perímetre. -- activators. 3rd prize. barcelona central archive in can batlló factory enclosure. an open archive, and activator of public space around with permeability and interaction devices on the perimeter. -- amb / with @vora.arquitectura i #t9sarquitectes . gràcies a tot l'equip / thanks to all the team @aia_activitats_installacions , dekra, @jieskubi , @joan74 , @playtime.barcelona -- #sumoarquitectes #architecture #arquitectura #barcelona #competition #2018 #canbatllo #team

0

0

2018. 72 Habitatges a Palamòs 88, Barcelona. Amb Coll-Leclerc Arquitectos ------ Axonometríes 9/9 Recuperant documentació gràfica del despatx, dels 10 anys de vida de SUMO Arquitectes. #habitatges #2017 #sumoarquitectes #competition #housing #drawings

0
Next »